Test av varmepumper for kaldt klima

Av Forbrukerrådet

Produksjon av varmepumper

Daikin kaldt klima brosjyrebilde.

Foto: Daikin

Bildefil: , utgiver: Daikin

GCMM Varmepumper
Publisert:
Oppdatert:

Forbrukerrådets hjemmeside

Forbrukerrådet har også en hjemmeside med en rekke gode tips til deg som skal kjøpe varme­pumpe. Her kan du sammen­ligne og vurdere varme­pumper, og lære mer om hvordan varme­pumper fungerer i for­hold til styrke og virknings­grad i for­skjel­lige klimasoner.

Et par utdrag fra Forbrukerrådets hjemmeside:

Varmepumper er avanserte produkter og inne­holder kompli­sert tek­nologi. I til­legg er ulike varmepumpe­modeller til­pas­set ulike behov. Noen pumper produserer nok varme til å varme opp en enebolig midt­vinters, andre er best egnet for en liten leilighet. Noen er ment for vegg­montering, mens andre er laget for å plas­seres på gulvet.
Før du tar den endelige beslutningen om hvilken modell du skal velge, må du uansett være klar over at våre tabeller ute­luk­kende tar ut­gangs­punkt i harde, målbare tekniske data. Det er altså mange for­hold våre tabeller ikke sier noe om, deriblant design, størrelse på innedel, finesser, spesial­funksjoner og filter­teknologi. Våre tabeller kan heller ikke si noe om kvalitet eller levetid.
Karakteristikker av mulige neste generasjons kjølemedier

Uleselig tabell? Last ned lettlest PDF:

Tabell i høyoppløst PDF ›

Når du har spørsmål

Som Forbrukerrådet sier, er varme­pumper avanserte produkter som inne­holder kompli­sert tek­nologi, men når du har spørs­mål om varme­pumper kan du kontakte GCMM.

GCMM har, i tilegg til 10 år farts­tid i varme­pumpe­bransjen, kjøle­teknisk utdannelse fra Høgskolen i Vestfold, F-gass klasse 1-sert­ifisering og NOVAP-god­kjenning. Ta kontakt, og du vil meget sansynlig få svar på dine spørsmål.