Corentium Plus

Digital radonmåler

Apparat for radonmåling og detektering | Corentium Plus

Corentium Plus: Radonmåler primært for arbeids­plasser, offentlige bygninger, bedrifts­helse­tjenester og konsulenter.

Foto: Corentium

Kjøp Corentium Plus nå

 • Pris inkl. frakt i Norge.
 • Sender samme dag for bestillinger før .
 • Sender i oppkrav. Betal når du henter varen på posten.
Corentium Plus digital radonmåler
Gul/sort Corentium Plus

kr  | Detaljer

Kr for frakt i Norge tilkommer

x
Art.nr.:
CORENTIUM_PLUS
Tilstand:
Ny

Hvordan vil du kjøpe:

Send din bestilling med SMS eller epost. Eller ring :)

Varene sendes med Bring i oppkrav, og betales på Postens utlevering.
Husk navn og leverings­­adresse, samt mobil­nummer for hente­­melding på sms!

Gorm Lenes
GCMM varmepumper
Eies og drives av Gorm Lenes
Bli kjent med Gorm …

Produktdata

Corentium Plus, tidligere Canary Pro
Kategori: Gassdetektor
Modell: Corentium Plus
Produsent: Corentium
Prod. art.nr.: 240
Apparat:
Farge: Gul, Sort
Art.nr.: CORENTIUM_PLUS
Lengste snittmåling: 12 mnd.
Korteste snittmåling: 1 dag | 1 uke
Måleperiode: Ant. dager målt
Nøyaktighet: 5 % ±5 Bq/m³
Presisjon v. 100 Bq/m³: Uke, 20 %
Måned, 10 %
Innsamlingsmetode: Passivt diffusjons­kammer
Deteksjonsmetode: Alfa spektrometri
Diffusjonskonstant: 40 min.
Funksjoner:
Anonym skjerm: Ja
Intern lagring: 10 år, 1 time oppløsning
Sensorer:
Radon: Ja
Temperatur: Ja
Relativ fuktighet: Ja
Atm. trykk: Ja
Bevegelse Nei: Ja
Batteri:
Strømforbruk: < 275 µW
Strømforsyning: 3 AAA/LR03
Levetid batteri: Ca 18 mnd
Miljøparametre:
Temperatur: 4°C til +40°C
Relativ fuktighet: < 85 %
Fysiske mål:
Mål h/b/d: 120 mm / 69 mm / 22,5 mm
Vekt: 130 g (inkl. batt.)

Proffverktøy

Corentium Plus (tidligere Canary Pro) er et profesjonelt radon­måle­verktøy primært for arbeids­plasser, offentlige bygninger, bedrifts­helse­tjenester og konsulenter.

Systemet måler og over­våker radon, og kan over­føre måle­data til PC for analyse og rapportering.

I pakken

I pakken med Corentium Plus medfølger:

 • Programvare.
 • USB kabel for overføring av data.

Programvare for bedre beslutninger

Medfølgende programvare, Corentium Report and Analyze (CRA), viser kurver for variasjon i radon­konsentrasjon gjennom døgn, uker og måneder, og du unngår du en betydelig feil­­kilde som for eksempel avskrudd eller redusert ventilasjon om kvelder og i helger.

Med Corentium Plus kan du dermed enkelt dokumentere radon­­nivået i egen­­definerte tids­­perioder som i arbeid­s­tider og skole­­tider, og bruke data­­grunnlaget ditt til å treffe de mest kostnads­­effektive radontiltakene.

Utvide med flere måleinstrumenter

Programvaren kan laste ned måle­­data fra flere ulike målere, og det er mulig å kjøpe flere Corentium Plus tilleggs­­instrumenter som leveres uten program­vare og USB-kabel.

Virkemåte

Instrumentet sjekker luften ved hjelp av et passivt diffusjonskammer, og bruker alfa spektro­metri til å kalkulere radon­nivået. Detektering av radongass skjer med silisium fotodioder, både for å telle og måle energien til alfapartiklene som oppstår når radon­gass henfaller.

Corentium Plus LCD skjerm som viser informasjon

Corentium Plus (tidligere Canary Pro) måler Becquerel per kubikk­meter og opp­gir gjennom­snitt for ønsket periode.

Foto: Corentium

Måleprosedyre

Anbefalt prosedyre for måling av radongass­konsentrasjon:

 1. Gjør en diagnose av huset ved å måle i minst en uke i minst to opp­holds­rom med bakke­kontakt (typisk stue og soverom) og minimum ett opp­holds­rom i hver etasje.
 2. I rommet der det registreres høyest verdi måles det i to måneder mellom 15. oktober og 15. april, (Statens Stråleverns anbefaling).
 3. Utleieboliger som måler i hen­hold til Statens Stråleverns krav, skal dokumentere måle­resultatene.
 4. Om radonverdiene (årsgjen­nom­snitt) ligger over myndighetenes til­taks­grense på 100 Bq/m³ bør en vurdere tiltak. Radon­nivået bør være så lavt som praktisk mulig, og alltid under 200 Bq/m³ etter utført tiltak.
 5. Mål i minimum én uke for å verifisere at til­taket som er utført senker radon­verdiene (på kort­tids­middelet) til akseptabelt nivå. Sammenlign uken før og etter tiltak for å vurdere effekten av til­taket. Gjør så en ny to-måneders måling for å beregne nytt årsmiddel.

Corentium anbefaler å over­våke radon­nivået kontinuerlig. Spesielt etter utført tiltak, og ved om­bygging i eget hus eller ved bygge­aktivitet i nærheten.

Målepresisjon

Radongass­konsentrasjon og måleperiode er områder som påvirker måle­presisjon. Dette som er illustrert i tabellene nedenfor:

Komme under en gitt måle­usikkerhet

Usikkerhet i ukes­middel ved gitt radongass­konsentrasjon
Konsen­trasjon Måle­usikkerhet
Bq/m3 20 % 10 %
100 4 dager 3 uker
200 2 dager 10 dager
300 2 dager 7 dager
500 1 dager 4 dager
1000 1 dag 2 dager
2000 1 dag 1 dag

Tabell 1: Måleperiode i dager for å komme under en gitt måle­usikkerhet. Høyere radon­gass­konsentrasjon gir bedre målepresisjon.

Data: Corentium

Ukesmiddel og måle­usikkerhet

Usikkerhet i middelverdi ved gitt radongasskonsentrasjon
Konsent­rasjon Måle­usikkerhet
Bq/m3 Ukesmiddel
100 16 %
200 12 %
300 10 %
500 8 %
1000 7 %
2000 6 %

Tabell 2: Måleusikkerheten i prosent til ukes­middelet ved forskjellige radon­gass­nivåer. Lengre måle­periode gir bedre målepresisjon.

Data: Corentium

Målepresisjon grafisk framstilt

Corentium Plus LCD skjerm som viser informasjon

Graf 1: Målepresisjon. Linjer som viser målen­øyaktighet i for­hold til måle­periode ved for­skjellig radon­gass­­konsentrasjon.

Data: Corentium

Kalibrering

Corentium Plus foretar periodiske selv-kalibreringer. Radon­konsentra­sjonen er kalibrert mot sekundære referanse­­instrumenter. Disse er kalibrert i akkrediterte inter­­nasjonale laboratorier.

 • Norsk bedrift med kontorer i Oslo.
 • Eies og drives av personer med forskningensbakgrunn fra CERN, NTNU og Universitetet i Oslo.
 • Deltakerne har erfaring fra en rekke internasjonale teknologiselskaper.

Send din bestilling med SMS eller epost. Eller ring :)