Radongass

Kort om måling og tiltak

Far som leker med sønn

Lev bedre uten radon i hjemmet.

Foto: Corentium

Bildefil: , utgiver: Corentium

GCMM Varmepumper
Publisert:
Oppdatert:

Om radon

Radon er en gass som siver opp av bakken og avgir radio­aktiv stråling. Den finnes i jord­luft, og spesielt i områder med mye granitt.

Radon ble oppdaget i 1898 og fikk navnet Radon i 1923. Det var altså lite kjenn­skap til radon og problem­atikken rundt gassen da mange bygg i Norge ble oppført. Heldigvis var de gamle husene trekk­fulle, og radon­gassen forsvant like fort som den kom. Radon­gassen ble først et problem når eldre hus ble etter­isolert, og for nyere bygg som er satt opp med større krav til tetthet.

Nybygg etter dagens standard ut­styres med for­dyrende gass-sperrer og ventilasjons­anlegg for å opp­rett­holde et sunt inneklima.

VL-100 miniventilasjon som radontiltak. Radon tiltak med Lossnay VL 100 balansert mini ventilasjon til din bolig, kontor, utleie leilighet.. Varighet: , publisert:

Film: GCMM

Hvem bør måle radon

  • Dersom du opp­holder deg mye i leilighet med bakke­kontakt eller i etasjen over dette, og bygget ikke har radon­sperre eller ventilasjons­anlegg, bør det foretas en radonmåling.
  • I følge kravene i stråle­vern­forskriften plikter alle som leier ut bolig å kontrollere radon­nivået i utleie­boligen, samt å gjøre eventuelle utbedringer.

Tiltaksgrensene

Tiltaksgrense er satt til 100 Bq/m3, og radon­nivået skal uansett ikke over­stige grense­verdien på 200 Bq/m3.

Måling av radon

Måling av radon­forekomster kan gjøres på flere måter, men GCMM finner måling med Canary Digital mest kostnads­effektivt og pålitelig. I forhold til bl.a. spor­film får du vite gjennom­snittlig radon­nivå over forskjellige tidsperioder.

Prosedyre for radonmåling

Tiltak mot radon

GCMM har mange kunder som har etter­montert Mitsubish VL-100 miniventilasjon i bolig, utleie­bolig og kontor­miljø med gode resultater, og opplever en økende trend med å benytte miniventilasjon i stedet for dyre, kompliserte ventilasjons­anlegg i brakker og nybygg.

Utdrag fra produkt­vurderinger av miniventilasjon:

  • «Fra å måle radon­­konsent­rasjoner mellom 450–1000 Bq/m3 er de nå redusert ved ny måling til 5–33 Bq/m3.»
  • «Etter kun en uke med VL-100 så hadde radon­­nivået sunket fra 522 Bq/m3 til kun 79 Bq/m3 i gjennom­­snitt. Dette er en leilighet på 45 kvadrat med 220 cm tak­høyde. Alle inner­dører stod åpne.»

Les VL-100 produktvurderinger.