Prosedyre for radonmåling

Måle radon­gass­konsentrasjon med Canary / Canary Pro

Rom med trygg atmosfæere

Hyppig lufting reduserer radonnivået.

Foto: Corentium

Bildefil: , utgiver: Corentium

GCMM Varmepumper
Publisert:
Oppdatert:

Måleprosedyre

Anbefalt prosedyre for måling av radon­gass­konsentrasjon.

  1. Gjør en diagnose av huset ved å måle i minst en uke i minst to opp­holds­rom med bakke­kontakt (typisk stue og soverom) og minimum ett opp­holds­rom i hver etasje.
  2. I rommet der det registreres høyest verdi måles det i to måneder mellom 15. oktober og 15. april, (Statens Stråleverns anbefaling).
  3. Utleieboliger som måler i hen­hold til Statens Stråleverns krav, skal dokumentere måle­resultatene.
  4. Om radonverdiene (årsgjen­nom­snitt) ligger over myndighetenes til­taks­grense på 100 Bq/m³ bør en vurdere tiltak. Radon­nivået bør være så lavt som praktisk mulig, og alltid under 200 Bq/m³ etter utført tiltak.
  5. Mål i minimum én uke for å verifisere at til­taket som er utført senker radon­verdiene (på kort­tids­middelet) til akseptabelt nivå. Sammenlign uken før og etter tiltak for å vurdere effekten av til­taket. Gjør så en ny to-måneders måling for å beregne nytt årsmiddel.

Corentium anbefaler å overvåke radon­nivået kontinuerlig. Spesielt etter utført tiltak, og ved ombygging i eget hus eller ved bygge­aktivitet i nærheten.